יעל פוליאקוב

שרתה בלהקת חיל חינוך. ב"הבימה" השתתפה בהצגה אחת.

מופיעה בהצגות:

יעל פוליאקוב