אביבה פודלובה

הצטרפה ל"הבימה" בשנת 1920.

מופיעה בהצגות:

אביבה פודלובה