חיים סלבני

שיחק ב"הבימה" בשנים 1966 - 1967.

מופיע בהצגות: