דן פאר

גילם את דמותו של הילד פייטון במחזה "שלושה שברחו".

מופיע בהצגות: