רות מ.

גילמה כפרייה בהצגה "בית התה של ירח אוגוסט".

מופיעה בהצגות: