רן אפלברג

השתתף כילד בהצגה "המלך מתיא הראשון" בתפקיד "נמר".

מופיע בהצגות:

רן אפלברג