דוד תירוש

השתתף בהצגה "מירל'ה אפרת" בתפקיד הילד שלמה'לה.

מופיע בהצגות: