יונה זילברמן

גילמה תפקיד של מחוללת בהצגה "פאוסט".

מופיעה בהצגות: