מקסים גורקי

1868 - 1936

סופר, מייסד ספרות הריאליזם הסוציאליסטי ופעיל פוליטי. הרבה לכתוב על מעמד הפועלים ומאבקם. הדוקטורינה של הריאליזם הסוציאליסטי בה היה מעורב, גרסה כי על אנשי הרוח לשרת בכתביהם את מטרות הפרולטריון. רבים מספריו ומחזותיו תורגמו לעברית, ביניהם: "בורגנים", "בשפל" ו"קייטנים".

מאת:

מקסים גורקי