יהודה סומו, איש מנטובה

סופר, מחזאי ומורה. איש רנסאנס יהודי-איטלקי. כתב את המחזה העברי הראשון "צחות בדיחותא דקידושין". כמו כן, את "המסה על אמנות התיאטרון" מונולוג בארבעה חלקים העוסק בהיבטי תיאטרון שונים.

על פי: