הנס הוסלה

כתב מוזיקה למחזותיו של ברטולד ברכט.

מוסיקה:

הנס הוסלה