יוסף א. רוזן

שדרן רדיו ומתרגם. שימש כמתורגמן במשפט אייכמן. ל"הבימה" תרגם מחזה אחד.

תרגום: