מלצר שמשון

משורר ומתרגם. בתחילת דרכו כתב שירים ביידיש שפורסמו בכתבי עת שונים ברחבי גליציה. עלה ארצה בשנת 1933. יצירותיו החשובות הן פואמות ובלדות שנושאיהן עממיים וחסידיים. בין השנים 1949 - 1945 היה עורך "דבר לילדים". חתן פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת (1949) ; פרס צבי קסל לספרות עברית (1951) ; פרס מאנגר על מפעל תרגומיו מיידיש (1979).

תרגום:

מלצר שמשון