יהודה אליאס

שרת כסולן בלהקת  פיקוד הצפון.  

מופיע בהצגות:

יהודה אליאס