חניה סוכר

למדה משחק בצרפת. תפקידה הראשון על בימת התאטרון הישראלי היה בהצגת "מעיינה".

מופיעה בהצגות:

חניה סוכר