יורם טיל

גילם את תפקיד אנדרה במחזה "אגדת הנהר".

מופיע בהצגות: