אגדת הנהר

  • הצגה מספר: 107
  • הצגת בכורה: 20/05/1951
  • מספר הצגות שהועלו: 32
אגדת הנהר

על ההצגה

אגדת הנהר מבוססת על בלדת עם ספרדית העוסקת במוטיבים דרמטיים נצחיים. המרכזי שבהם הוא המוות המופיע במחזה בדמות אשה יפה. זהו המוות שאין מנוס ממנו, מוות שיש בו גאולה ונחמה, המסייע לאנשים הפשוטים לשמור על אשליית הטוב המחלחלת בנפשם. זהו הנהר שעליו שטה סירה כארון מתים המובילה  לעבר צידו השני, לעבר האבדון.  

מעשה באישה שטבעה בנהר שלושה ימים לאחר נישואיה. הוריה, שאינם מוצאים שלווה ונחמה מצילים אישה אחרת שעמדה להתאבד באותו נהר. בין האלמן לבין האישה הזרה נרקם רומן, אך את שלוותם מפר המוות הנכנס והיוצא מן הבית אף הוא בדמות  אישה. מטרתו לחטוף את  הזרה ולהוביל אותה אל מותה. לפתע מופיעה הבת שטבעה בנהר, על מנת ללכת שוב אל מותה, אף הפעם יורשת הזרה את מקומה ושטה כמו הסירה לצידו השני של הנהר, אל האבדון.  

תמונות מהצגה

ביקורות

"שחקן צעיר של "הבימה", אברהם ניניו, ניסה כוחו זו הפעם הראשונה במלאכת הבימוי. מספרים, כי הכין את ההצגה 'במחתרת' - ללא ידיעת הנהלת 'הבימה', וכאשר היה ערוך ומוכן לכל פרטיו, הציגה לפניה וקיבל הסכמתה להעלותה. עצם בחירת המחזה וכן ההסתכנות בבימוי 'הפרטיזאני', מוכיחים בלי ספק, יוזמת נעורים רעננה וצמאון ליצירה עצמאית. אך דווקא משהועלה המחזה על הבמה, וקהל הצופים עקב אחריו בתשומת לב - מתברר עוד יותר מה דרושה לנו במה נסיונית בארצנו, כפי שהיא קיימת בכל ארץ תרבותית ורבה ברכתה לגילוי כשרונות ולניסוי מחזות.

'הבימה', הכרח לה בבמאי קבוע בעל שאר רוח, כדי שתוכל לשזור מחדש מסורת אחידה ובהירה של התיאטרון הישראלי הלאומי הדרושה לעם יושב במולדתו, ויוצר מחדש את תרבותו הלאומית. ואילו הבמה הנסיונית, היא אשר תשמש זירה לגילוי בעלי היכולת ותיתן להם הזדמנות "לגאלית" להראות כוחם במשחק ובימוי.

רבקה קצנלסון. "דבר הפועלת". 05.06.1951