אמנון זלמנוביץ

גילם את תפקיד טשורילו בהצגה "פנדרי הגיבור".

מופיע בהצגות: