אביבה קרקובסקי

שרתה בלהקת פיקוד המרכז. ב"הבימה" השתתפה בשתי הצגות.

מופיעה בהצגות: