משה גולדקלנג

בוגר "בית צבי".

מופיע בהצגות:

משה גולדקלנג