דפי גל

1975 - 2014

הייתה כתבת נוער ב"מעריב לנוער". כילדה השתתפה בהצגות תיאטרון "הבימה".

מופיעה בהצגות:

דפי גל