אלישבע פקטורוביץ

הצטרפה לקולקטיב תיאטרון "הבימה" בשנת 1925. השתתפה בהצגות "הגולם" ו"חלום יעקב". כעבור שנתיים פרשה מהתיאטרון. 

מופיעה בהצגות:

אלישבע פקטורוביץ