יצחק פיינהולץ

תלמיד האולפן הדרמטי שליד תיאטרון "הבימה" בהנהלתו של צבי פרידלנד.

מופיע בהצגות:

יצחק פיינהולץ