רצון שרעבי

ב"הבימה" השתתף בשתי הצגות. גילם את בנה של מדיאה בהפקה הראשונה של המחזה בתיאטרון "הבימה".

מופיע בהצגות:

רצון שרעבי