רחל ישובי

תלמידת האולפן הדרמטי שליד תיאטרון "הבימה". השתתפה בהצגות בין השנים 1944 - 1946.

מופיעה בהצגות:

רחל ישובי