א. סטרן

משורר יהודי פולני, במאי סרטים, סופר ילדים ומתרגם. עם פרסום ספר שיריו הראשון "פוטוריזיה", התבסס מעמדו כראש האסכולה הפוטוריסטית הפולנית. עם הפלישה הנאצית לפולין, נמלט לבית המועצות ומשם נדד עם "צבא אנדרס והגיע בשנת 1942 לארץ ישראל. בארץ שהה כשש שנים, במהלכן כתב ספרים בלשון הפולנית ועיבד מחזות לתיאטרון "הבימה". בשנת 1948 חזר לפולין וחי בה עד מותו.

עיבוד:

א. סטרן