עזה צבי

1934 - 2011

מבקרת ספרות, מסאית ומתרגמת. תרגמה מחזות רבים מרוסית ומספרדית. בת של השחקן רפאל צבי, מראשוני "הבימה". 

תרגום:

עזה צבי