פבל צולצינסקי (מור)

הופיע בתיאטרון הרפרטוארי והפרטי, בעברית וביידיש. 

מופיע בהצגות:

פבל צולצינסקי (מור)