הישאם סלימאן

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם לווינשטיין. משחק ב"הבימה" לסירוגין משנת 2007.  

מופיע בהצגות:

הישאם סלימאן