גד הראל

ב"הבימה" הופיע בשנים 1974 ו 1983.

מופיע בהצגות: