גיל זלמנוביץ

ב"הבימה" השתתף בשתי הצגות בתפקידי ילדים.

מופיע בהצגות:

גיל זלמנוביץ