יום שישי הקצר

  • הצגה מספר: 17
  • הצגת בכורה: 09/01/1933
  • מספר הצגות שהועלו: 162
תוכניה
יום שישי הקצר

יוצרים

שחקנים

על ההצגה

אם בערבי שבתות סתם כל הזריז משובח – ביום הששי הקצר על-אחת-כמה-וכמה!  ביום הששי הקצר אסור להתרשל!  התרשלות כל-שהיא – ואתה בא, חלילה, לידי חִלּוּל שבת. השׂטן הרי מקטרג דוקא בשעת הסכנה. אין אפוא שום חִדּוּשׁ בדבר, אם הרב ר' ליפא, שיחיה, יהודי חלוש וּפחדן מטבעו, התחיל להתחכם לנגד יום הששי הקצר מבּעוד שחר: מחמיר היה על עצמו! ירא וחרד הוא מאֹד מאֹד, שמא יאחר, חלילה, שעה קלה – ונמצא כל סדר יומו מתקלקל.

וסדר היום של ר' ליפא אל יהא זה קל בעיניכם. צאו וחשבו: תִקּוּן חצוֹת, היינו "תקון רחל" עם "תקון לאה";   תּהִלִּים עם מעמדות;  אמירות וּ"פרפראות" שלפני תפִלה וּלאחריה, תפִלה עצמה, פרקי משניות, שעור בגמרא, שנַיִם שלשה סִמנים ב"שלחן ערוך", וּלבסוף שנים מקרא ואחד תרגום בפרשת השבוע – זהו "לה'"; ועכשו "לכם": הַיְנוּ סעדא דלִבָא, אכילה!  מה לעשות? בשר ודם!  ועל כרחך אתה אוכל…  אחרי חצות היום הרי לך "סדרה" חדשה: מרחץ, נטילת צִפָּרנַים, שחיקת טבק לכבוד שבת וכדומה.  הוסף על זה: פסקי שאלות, ולפעמים "דין תורה".  התִגרה, כידוע, מצויה דוקא בערבי שבתות.  

 וּבינתים – אין לך "יום"! פונה אתה לכאן וּלכאן – והנה ה"שקיעה"…     

אין אפוא, כאמור, שום תֵּמַהּ, אם הרב ר' ליפא התגבר כארי וקם ביום הששי הקצר כעלות השחר ותיכף לנטילת ידיים נזדרז והתחיל בעבודה מִיָּד.  הלואי שיִכָּנס ויצא בשלום! חרד הוא על כל רגע קטן שלא יֵצֵא לבטלה, ועינו נתלית משעה לשעה אל אותו זקן מופלג הכבד באברים וּבשנים – זה האורלוגין העתיק, התלוי כנגדו על הקיר.  מאֹד מאד ירא וחרד ר' ליפא, שמא יִגָּרע, חלילה, דבר מחוֹק יומו – ונמצא נכנס לשבת שלא מתוך דעה צלולה, חס ושלום.…  

וּבחצות היום, כש"הקהל" בעיָרה יצא מבית-הכנסת והלך בהדרת שבת וּבנחת בצדי הרחוב וּבאמצעו, והכל נותנים וּמחזירים "ברכת שבת" זה לזה – בו ברגע נחלצה וּבאה כנגדם מן המבוי עגלה מהירה וקלה, וּבתוכה – אוי לעינים! – הרב ר' ליפא!… אבל כבר אמרו חכמים: הכל תלוי במזל!  ונגד המזל, דעו לכם, אין עצה ואין תבונה ואין זריזות.  

חיים נחמן ביאליק

תמונות מהצגה

ביקורות

"הצגותיה של "הרג'יסורה הפנימית" הרגילו אותנו ל"סטבילזציה" אמנותית של 'הבימה'. כל הצגת בכורה כאילו לא באה אלא לחזור על האמת הנושנה ש'הבימה' היא תיאטרון תרבותי וחבריו שחקנים אמיתיים. אבל זה כבר נגמלנו מהתלהבות של יצירה.

והנה באה הצגת 'יום שישי הקצר' והפתיעה אותנו מחדש. בדיחה עממית זו מאת ביאליק, גלתה את גנזיו הצפונים של התיאטרון, המחזירים אותנו לימי הזוהר של תקופת ההבטחות הגדולות. הצגה קטנה זו מכניעה אותנו בשלמותה, בגרוטסקה הצבעונית של הבימוי, בדקות המשחק ובהומור השוצף. לאחדות הסגנון גורמת גם התפאורה, בצורת ספר מאת הצייר ראובן והתמונות המתחלפות עם דפדוף הקריין המופיע בשם המחבר.

הבדיחה הספוגה אווירה יהודית אוקראינית עם ההומור היהודי המיוחד, מגיעה גם לצופה של זממנו. "הגוי" שביהודי והיהודי שב"גוי" נצבים כחיים לפנינו. זיווג הקונטרסטים התמידי מסקין - ברץ מגיע פה למרום פסגתו.

"במה". חוברת א'. 1933