רות מוטס

כוריאוגרפית ורקדנית.

ב"הבימה" השתתפה בהצגה אחת ועיצבה תנועה לשתי הצגות.

תנועה:

מופיעה בהצגות: