ל.נ. טולסטוי

סופר והוגה דעות רוסי, מהדמויות החשובות בספרות העולם. יצירות המופת שכתב "מלחמה ושלום" (1869) ו"אנה קרנינה" (1877) מהוות את שיאו של הרומן הריאליסטי. הושפע רבות ממחברים מערביים ובראשם ז'ן ז'ק רוסו. בשנת 1852 התפרסמה יצירתו הראשונה "ילדות". ב - 1847 החל לכתוב יומן. במקביל כתב את זכרונות ילדותו. את רשימותיו פרסם טולסטוי בסדרה האוטוביוגרפית "תולדות חיי" ובקובץ הסיפורים "סיפורי סבסטופול".  כמו כן כתב שני מחזות ומבחר גדול של כתבים פילוסופיים, חברתיים, חנוכיים ודתיים. יצירותיו פורסמו בעשרות כרכים ותורגמו לשפות רבות.  

על פי רומן מאת:

מאת:

על פי:

ל.נ. טולסטוי