אורי לוינסקי

שחקן תיאטרון "המטאטא". לאחר פירוקו של תיאטרון זה הצטרף ל"הבימה" לתקופה קצרה.  

מופיע בהצגות: