סוניה אברמס

שיחקה ב"הבימה" בשנים 1961 - 1962.

מופיעה בהצגות: