דוד חן

שיחק ב"הבימה" בין השנים 1990 - 1992.

מופיע בהצגות:

דוד חן