פ. ליפשיץ

תלמיד בית הספר הדרמטי שליד תיאטרון "הבימה". השתתף במספר הצגות בתיאטרון.

מופיע בהצגות:

פ. ליפשיץ