צבי ירון

שחק תיאטרון וקולנוע. הופיע בתיאטרון הפרטי והרפראורי.

מופיע בהצגות:

צבי ירון