אינה גובינסקה

1894 - 1957

נולדה ברוסיה. בגיל 15 הצטרפה לחוג דרמטי והשתתפה בלהקות ומקהלות של בית הספר. מאוחר יותר התקבלה לבית ספר דרמטי בחרקוב. סמוך למלחמת העולם הראשונה הצטרפה בתפקיד ניצבת ללהקת תיאטרון נודדת. בלהקה נודע לה שבמוסקבה פועלים להקות ותיאטרונים המחפשים דרכים חדשות באומנות התיאטרון. ב-1919 התייצבה גובינסקא לפני ועדת הבחינה של "סטודיה הבימה". משום שלא שלטה בשפה העברית דיקלמה ברוסית את "בעיר ההריגה". משסיימה, קבע נחום צמח - "חזק מאוד" ואינה התקבלה. עם קבלתה לתיאטרון הצטרפה לצוות שחקני "הדיבוק" ושמשה מחליפתה של חנה רובינא בתפקיד לאה. במשך ארבעים שנה גלמה כ - 60 תפקידים. רעייתו של שחקן "הבימה", אברהם ברץ.

מופיעה בהצגות:

אינה גובינסקה