שלמה לייבוביץ

צייר ויוצר תפאורה. מוותיקי עובדי "הבימה".  

תפאורה:

עיצוב במה: