בני אפולו

שיחק ב"הבימה" בשנים 1971 - 1972.

מופיע בהצגות:

בני אפולו