בקץ הימים

  • הצגה מספר: 100
  • הצגת בכורה: 15/06/1950
  • מספר הצגות שהועלו: 12
הועלה גם בשנים:
בקץ הימים

יוצרים

שחקנים

על ההצגה

"בקץ הימים" הוא מחזה על גאולה ועל יציאה מהגלות. גאולת האדם במלוא מובן מילה, משמעה עמידה בסופו של הזמן ההיסטורי ותחילת הזמן המשיחי, על סף עולם חדש, אישי, חברתי, קוסמי. "שמיים חדשים וארץ חדשה  

 גיבורי המחזה :  הרב - גיבורה של הגלות ויוזפא - גיבורה של הגאולה. הרב, איש מלחמה עז ללא חת, חושש לדחיקת הקץ, לחורבן העולם הקיים שהוא גדול בייחודו, גדול בתורה ובמצוות וממתין באמונה שלמה בגאולה שתבוא בזמנה מן השמיים.   יוזפא - כולו עקירה, חופשי מכל מוסכמות המוסריות והדתיות. חירות מוחלטת : "עד עכשיו עשה הקדוש ברוך-הוא ניסים לנו, עכשיו מבקש שנעשה ניסים לו".   

הרב ויוזפא תקיפים בדעתם ובאמונתם, זה בכוח עוצמתה המתמדת והמכרעת של המורשת, וזה בקפיצת דרך לתוך אחרית הימים.   המשימה גדולה. תהום רובצת בין החולין שבמציאות לבין קץ הפלאות.   יוזפא יודע את גודל עוצמתה של הגלות, את מקורותיה ושורשיה. לכן הוא נלחם בה בכל כוחו והיא זו שגורמת לו גם ליפול.    הגאולה הופכת לפורענות, תחילה בתוך ביתו של יוזפא העוזב את אשתו למען יוטה, בת הרב, ולאחר מכן בשיחרור הציבור משיעבוד שלטון המוסכמות ומזיוף הטוב והקדושה.    

אולק, אשתו של יוזפה שלמה עם הגאולה ועם הגלות. משום שאינה מבינה את רוח הגאולה, היא אינה בדעה אחת עם בעלה ודעתה אינה מתיישבת עם הכוחות האפלים המשתוללים סביבה. בשעה שהיא מבינה את המתחולל, היא מתייאשת ומאבדת את עצמה לדעת מתוך חשבון אישי והתרוממות הנפש.

תמונות מהצגה

ביקורות

"אנו מניחים כי 'הבימה' ידעה את אשר לפניה בשעה שהחליטה להציג את 'בקץ הימים'. יש לשער כי המחזה יהיה כשלון מבחינת הקופה. אם כך, ראויה 'הבימה' להוקרה. זהו כשלון שאינו רק כדאי אלא גם מחוייב לגבי מוסד כזה. המחזה מראה לנו מה היא הגלות בשעה שבא אליה חזון הציונות. אין המחבר עוסק בציונות המאוחרת. הוא נוטל את תקופת שבתאי צבי בגטו היהודי של עיר גרמנית ומנסה לנתח את תגובת היהודים לרעיון של הגירה לארץ ישראל.

פגם אחד גדול יש במחזה והוא לשונו. חיים הזז כבר יושב איתנו פה כחצי יובל שנים ועדיין אינו כותב עברית : הנפשות שבמחזה מדברות "הזזית". לשון יפה אלא שאין אנו נזקקים לה. וכך צריך הקהל לשבת ולתרגם לעצמו כמעט כל משפט. ובכל זאת, כאשר אמרנו, היה כדאי. וגם הביצוע נעשה בלב שלם. מסקין וברטונוב עושים כמיטב יכולתם. דומה שהבמאי פינקל והשחקנים הבינו את המחבר וניסו לעזור לו בכנות גמורה. זה דבר נדיר ביותר במחזה מקורי.

"העולם הזה". 22.6.1950

"בתום ההצגה, בסיכום הסופי - נשאר משקע כבד, תדהמה, מבוכה ומחאה. שורפים את הגולה, זוהי המסקנה. ואתה תוהה, מתייחס אתה בכל הכבוד לסופר חיים הזז ול'הבימה'. הבמה הלאומית שומה עליה להעלות אידיאלים הלכה למעשה. ואי אפשר לנו לגרוס הלכה זו ולקבל מעשה זה. לא רק משום האכזריות שבניתוח אלא מפני שהניתוח עצמו רופף. המסקנה מן המחזה היא שיש לשלול את הגולה עד הייסוד ולעקור אותה מן השורש, כי ככה הוא גזר דינה של ההסטוריה. הציונות נבנתה מקטסטרופות. היהודים לא היו באים לארץ מרצונם הטוב.

אולם, יש גם מקור אחר לציונות היא ינקה ונבנתה ממקור טהור, מן השאיפה הכללית של העמים שוחרי החופש לשחרורם. כל המפרש שיד הפורעים הביאה לנו גאולה - מסלף את דמות עמנו ואת דמותו של עולם. היד שהניפה את נס החופש בעולם היא שקרבה לנו את הגאולה.

"דבר השבוע". 22.6.1950