שלמה בכר

שרת בלהקת הדרום. השתתף בלהקת הפנטומימה של שייקה אופיר.

עיצוב ריקוד:

תנועה:

מופיע בהצגות:

שלמה בכר