יוג'ין אוניל

מגדולי מחזאי אמריקה.חתן פרס נובל לספרות 1936 החל לכתוב בזמן אשפוזו בבית החולים בעקבות מחלת השחפת.  בתחילה, הועלו מחזותיו ע"י תיאטרון נסיוני בניו יורק ולאחר מכן בתיאטרון הממוסד בארצות הברית וברחבי העולם. רבים מהם מבוססים על נסיונו וחוויותיו כימאי. חתן פרס פוליצר 1920.

מאת:

יוג'ין אוניל