סופוקלס

מחזאי, כהן ומדינאי יווני נודע שחי במאה החמישית לפני הספירה באתונה. השני בין שלושת הטראגיקונים היווניים הגדולים, אייסכילוס ואוריפידס. חיבר כ - 123 מחזות. שבעה מהם נשתמרו בשלמותן : "איאס", "אנטיגונה", "נשי טראכיס", "אדיפוס המלך", "אלקטרה", "פילוקטטס", "אדיפוס בקולונוס". במחזותיו סובבת העלילה סביב גיבור, אשר שילוב של נסיבות יוצאות דופן, שחלקן נובעות מאופיו, חורצות את גורלו הטראגי. המפורסמות בין יצירותיו שנשתמרו הן שלוש טראגיות תבאי, העוסקות בסיפור אדיפוס ובתו אנטיגונה.  

מאת:

ע"פ "נשי טראכיס" מאת:

 סופוקלס