בתיה ארואטי

שיחקה ב"הבימה" בשנים 1971 - 1974.

מופיעה בהצגות:

בתיה ארואטי