שלמה אזולאי

שיחק ב"הבימה" בשנים 1961 - 1964.  

מופיע בהצגות:

שלמה אזולאי