פרץ הלוי

החל את דרכו כשחקן בתיאטרון "הבימה" במשך שלוש שנים. לאחר מכן עבר לתיאטרון "אוהל".  

מופיע בהצגות:

פרץ הלוי