אהובה ונדרוב

תלמידת המחזור הראשון  בבית הספר הדרמטי שליד תיאטרון "הבימה". ב"הבימה" שיחקה בשנים 1947 - 1948.

מופיעה בהצגות:

אהובה ונדרוב